15 Mayıs 2008

Vals yapan ufaklık ve mim

23 Nisan törenlerindeki video çekimini bir türlü ekliyememiştim,tekrar deneyince oldu ve bende izlemeniz için ekliyorum gösteriyi,iyi seyirler ..

Ömer'in gösterisini sabırla sonuna kadar izleyebilirseniz selamlama kısmı çok hoşuma gitti benim,bakalım sizlerin fikri ne olucak?

Belindeki kemeri gevşek bağlamışım sanırım ki kemer belinden düştü düşecek gibi duruyordu bende sürekli oğluşumu uyarmışım kemerini düzelt şeklinde:D

Yeğenim Aysima'nın gösterisinden harikaydılar..


Ömer'in gösterisi buyrun vals izlemeye :)

Sevgili arkadaşım yasemin beni mimlemiş sanırım sobe gibi şey,ancak cevaplıyabiliyorum yasemincim affola..Ayrıca teşekkürlerrrr..

Miimin konusu "hayatta saygı duyduğun üç kadın",eş dost akraba anne abla olmayacak..

İlk olarak Hz.Havle'nin hikayesi..

Kuran-ı Kerim’deki en manidar surelerden biri de 58. sırada yer alan "Mücadele" Suresi’dir. Medine’de inen bu surenin kadınlar açısından anlamlı bir hikáyesi (sebeb-i nüzulu-iniş gerekçesi) vardır. Mücadele, peygamberle tartışan kadın anlamına da gelir.

****

Hz. Havle bugün bile horlanmış, zorlanmış, terk edilmiş, önemsenmemiş, gençliğinden sonra kenara itilmiş bütün kadınların ortak isyanı olmuştur. Sembol olmuştur. Önemsenmediklerini zanneden kadınlara, "Hayır, Rabbiniz sizi önemsiyor. Rabbiniz sizin adınıza zulmeden erkeğe dünyada cezalar getirdiği gibi ahirette de hesap soracak". Üzülmeyin, sesinizi Rabbiniz duyuyor, halinizi görüyor cevabıdır Mücadele Suresi.

Olay şöyle gelişti:"Hz. Havle" iman eden bir kadındı. Evs (RA) isimli, sert tabiatlı bir adamla evliydi. Bir gün Evs (RA), karısını boşadı. Bu boşanmayı gerçekleştirirken de eskiden Araplar arasında yaygın olarak yapılan ve "zihar" olarak adlandırılan bir yöntemi kullandı.Araplar, eşlerinin bazı hassas noktalarını, anneleri-bacıları gibi evlenmeleri yasak olan akrabalarına benzetirlerse bu boşanma sebebi sayılırdı. Evs (RA) de eşine, "Sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek aralarındaki akdini sona erdirmek istedi.

İşte bu olaya muhatap olan Hz. Havle, soluğu Hz. Peygamber’in (SAV) yanında aldı. Hz. Havle tepkiliydi. Hz. Havle yorgundu. Hz. Havle bezgindi. Hz. Havle mağdurdu. Hz. Havle çaresizdi. Çareyi Hz. Peygamber’de (SAV) bulacaktı.

Havle (RA), Peygamber’in (SAV) evine geldi. Efendimiz (SAV) dinliyordu. İsyan edercesine kocasını, Peygamberimize şikáyet etmeye başladı. Şöyle diyordu: "Ey Allah’ın elçisi! Evs, benim malımı-mülkümü yedi. Gençliğimi tüketti. Onun için çocuklar doğurdum. Şimdi ise yaşlandım. Çocuk doğuramaz hale geldim. O da zihar yaparak beni boşadı. Beni ortada bıraktı. Ya Rabbi, halimi sana arz ediyorum. Bu halimi sana şikáyet ediyorum.

Havle’yi büyük bir dikkat ve saygıyla dinleyen Hz. Peygamber (SAV) bir an duraksadı. Sonra, "Bu tür boşamalarla ilgili Rabbimden bana herhangi bir ölçü gelmiş değildir" cevabını verdi. Çünkü O (SAV), Yüce Allah’tan vahiy gelmedikçe kendi heva ve arzusuna göre konuşmazdı. Yüce Allah’ın kendisine müsaade ettiği konular hariç, mutlaka vahiy beklerdi.

Ama çok geçmeden Yüce Rabbimiz, "Halimi sana iletiyorum" diyen bu mağdur kadının yakarışına cevap verdi. Ötelerden, ötelerin de ötesinden cevap geliyordu. Yüce Allah’ın, "Senin sesini, yakarışını, isyanını duydum. Yalnız değilsin, sözün duyulmuştur, gökte yankılanmıştır Havle! Arzu ettiğin konuda sana cevap verilecek ve sen rahatlayacaksın" anlamında ayeti inecektir.

Yüce Rabbimiz, Havle’ye cevap veriyordu. Öylesine bir cevap ki Medine’de yankılanmadık, konuşulmadık ne sokak ne ev bırakacaktı. Günlerce her mekánda Havle’nin yakarışına verilen cevap konuşulacaktı. Havle gibi mazlum ve mağdur bütün kadınlar, bir anlamda "erkeği cezalandıran" bu ayetleri gururla okuyacaklar.

Yüce Allah, karısını bu şekilde boşamak isteyen erkeğe bu işin çirkin olduğunu ilettikten sonra, ya köle azadı, ya iki ay üst üste oruç veya 60 fakiri doyurma cezası verecektir. Eşine dönmenin bedeli olarak. Tekrar eşine yaklaşmak istersen bunu ödeyeceksin. Kadın değil, erkek bunu ödeyecek. Çünkü kadın mağdur oluyordu. Rabbimiz, mağdurun yanında, mazlumun yanında.

"Mücadele" Suresi’nin ilk ayetleri indiğinde yüzü sevincinden ay gibi parlayan Peygamberimiz (SAV), Havle’yi çağıracak ve "Seni müjdelerim Havle! Allah senin sesini duymuştur" dedikten sonra ilk ayeti okuyacaktır: "Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikáyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir." (Mücadele 58, 1)

****

İkinci olarak Afra Hatun,hangimiz evladımızı şehit olacağını bilsek bile kaybetmeyi göze alabilir ki..

Afrâ Hâtun iman âbidesi çocuklar yetiştiren bir anne... Genç yavrularının Allah ve Rasûlü yolunda şehadetlerine sabreden bir hanım sahâbi... Üç çocuğunu Bedir savaşına katılması için teşvik eden kahraman bir İslâm hanımı... Genç şehitler annesi...

Afrâ Hatun şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir hanımdı. Güçlü ve kuvvetliydi. Hayatın elem ve kederine, tahammüllüydü. Acılara karşı sabırlıydı. Allah ve Rasûlü yolunda sebat eder, dünyevî sıkıntı ve çilelere aldırmazdı. Bedir harbi olunca oğullarının hepsini savaşa göndermişti. Onların gösterdiği îmânî heyecandan son derece mutluluk duymuştu. Savaşta sergiledikleri kahramanlıklara çok sevinmişti. Hatta iki oğlunun şehadetine sevindiği kadar diğer oğlunun şehid olamadığına üzülmüştü.

Afrâ Hatun (r. anhâ) iki oğlunun şehid olduğunu haber alınca Allah'a hamd etti. Diğer oğlu Avf'ın onlarla birlikte şehid olamayışına üzüldü. İstiyordu ki, o da Allah yolunda cânını fedâ eylesin. Bu üzüntüsünü Fahr-i Kâinat sallallahu aleyhi vesellem efendimize gelerek şöyle dile getirdi:
“– Ya Rasûlallah!” İki çocuğum şehid oldu. Keşke Avf da aynı mertebeye ulaşsaydı. Acaba Avf onlardan daha mı geridedir:” dedi.
Resûl-i Ekrem (s.a) efendimiz iman dolu ve şehidlik özlemiyle dolu bir kalbe sâhib bu anneye şu cevâbı verdi:
“– Hayır! Muaz ve Muavviz hayattan tam lezzet alamadan genç yaşta şehid oldular. Fakat Avf da onlardan geride değildir.” buyurdu.

Avf (r.a) da kardeşlerinin şehadetinden sonra büyük bir cesaretle düşman safları içine atıldı. Kahramanca çarpıştı. Birçok düşmanı tepeledikten sonra şehâdet şerbetini içti. Cennette kardeşlerine kavuştu.
Ne gıptaya lâyık bir hareket!.. Ne kahramanlık!.. Ne fedakârlık!.. Ne candan bir gayret!.. Ne yüce bir imânî heyecan!.. Ne şerefli bir mertebe!.. Ne samimi bir muhabbet!.. Allah’ım bizlere de böylesi yücelikler nasîb et!.. İmânî heyecan ve gayretimizi müzdâd et!.. Bu şerefle yaşamayı ve ölmeyi lutfet!..
Afrâ Hâtun (r. anhâ) böylesine kahraman yiğitler yetiştiren bir anne. Çocuklarını birer iman âbidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve Rasûlü yolunda şehid olmalarına sevinen bahtiyar bir anne. Bu genç şehid kardeşler “Afrâ'nın oğulları” lakabıyla anılır olmuşlardır.
Allah onlardan razı olsun. Rabbımız bizleri şefaatlerine nâil eylesin. Amin.

****

Üçüncüsü ise ilk İslam şehidi Hz.Sümeyye,

Ebu Cehil bilhassa kölelerin Müslüman olmasına fena halde içerliyor, hiç hazmedemiyordu. Yaser hazretleri yabancı, Sümeyye Hatun ise köle idi. Kureyş zorbası Ebu Cehil, Hz. Yaser’in evini yaktırdı. Karısı ve oğlu ile beraber üçünü de zincire vurdurttu, sonra kırbaçlattırdı, daha sonra da hapsetti...

Dışarıda sıcak şiddetlenip, çölün kumları yanmaya başlayınca, zincirleri ile Yaser ailesini çöle çıkardılar. Bağladıkları zinciri çıkarmadan çölde sürüklemeye başladılar. Hz. Sümeyye’yi ateş gibi yanan kumlara gömüyorlar, Ammar’ı durmadan taşlıyorlardı... Bazan zavallıların önünde kuvvetli bir ateş yakılıyor, demir kıpkırmızı oluncaya kadar ateşte bırakıldıktan sonra, arka ve yanlarından geçiriliyordu...

Yaserler her şeye rağmen dinilerine sımsıkı sarılmışlardı.“Sizi Cennetle müjdelerim”Bu arada Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) bazı eshabı ile Mekke’nin dışına çıkmıştı. O, Ebu Cehil’in Yaser ailesine yaptığı işkenceyi gördü. Resûlullah efendimiz çok üzülmüştü. Onlara doğru dönerek; -Yaserler sabredin, dayanın. Size vaad olunan yer şüphesiz Cennet’tir müjdelerim sizi, buyurdu. Bu güzel cümle karşısında Yaser, Hz. Peygamber’e baktı ve;-Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Allah’ın dininde kalacağız. Senin Allah’ın Resulü olduğuna şahadet ederim. Şüphesiz senin vaadin haktır, dedi.

İçi iman ile dolan Hz. Sümeyye, işkence yapan zalimlere dönerek bütün sesinin heyecanı ile;-İşte bedenlerimiz elinizde ey Allah’ın düşmanları istediğinizi yapın. Vaad olunan yerimiz Cennet’tir, dedi.

Bu gürleyen ses Ebu Cehil’in öfkesini daha da artırdı. Sümeyye’ye yaklaşarak; -Sen böyle kalmayacaksın, nihayet Muhammed’in dinini bırakıp bize döneceksin! dedi. İlk kadın şehidBunun üzerine Sümeyye Hazretleri şöyle haykırdı:-Sana ve inandığın putlara kötülükler olsun, ey Allah’ın düşmanı. Seni görmektense, bana ölmek daha iyidir. Bak duy! Allah Rabbimizdir, Muhammed Peygamberimizdir! Hz. Sümeyye’nin bu ağır konuşması karşısında Ebu Cehil’in aklı başından gitti. Birden mızrağı ile vurdu ve bunun tesiri ile Sümeyye Hatun ruhunu teslim etti. Böylece Sümeyye Hazretleri İslam’da ilk kadın şehid oldu.

******

Bende kabul ederlerse eğer canım arkadaşım selma yine biricim arkadaşım narişh'i ve sevgili özlem'i mimliyorum kolay gelsinnnnnnnnn...

32 yorum:

 1. hoşgeldin mukadder abla galiba bilgisayarın geldi gözün aydın.ömerde şahaneymiş gösterilerde tebrik ediyorum.Çocuklarınız bi harika

  YanıtlaSil
 2. Canim ne kadar harika görüntüler,masallah.Cok begendim,aferin onlara.Cok ta güzel seyler anlatin canim,cok hosuma gitti yazilarin,kalemine saglik.Sevgiyle kal.

  YanıtlaSil
 3. sende hoşgeldin ceydacım,evet bilgisayarım yapıldı çok şükür,teşekürler canım...


  çok teşekürler yarencim..

  YanıtlaSil
 4. eline sağlık canım çok güzel bi yazı olmuş,saygı duyulacak üç kadını çok iyi tespit etmişsin özelikle Afra Hatun' u duyunca yüzümde gülümseme oluştu büyük kızımın ismi ondan gelmekte, neden ben düşünüpte yazmadım diye aklımdan geçirmiş oldum bu sayede :))

  Ömere de diyecek kelime bulamıyorum süper maaşaalah oğluşa

  öpüyoruz sizi

  YanıtlaSil
 5. Merhaba sevgili Muko.Ömerin videosunu seyredemedim.Benim bilgisayarım açmadı,ama yorumlardan okuduğum kadarıyla çok güzelmiş.Miminin konusu harika,bayıldım sende çok güzel anlatmışsın islamiyetin doğuşundaki kadınlarımızın yaşadıklarını.Kalemine sağlık arkadaşım.Sevgilerimle.

  YanıtlaSil
 6. selam canim ömer pasamiz cok güzel bir gösteri sergilemis masallah
  su afra hatunun hikaysenide dikkatlice okudum aceba bizler bu kadar fedakar olabilirmiyiz ya

  canim birde ne sorcam bu video isini nasil ekliyorsun bloga zamanin oldugu zaman yazardsan sevinirim

  hayirli cumalar öptüm

  YanıtlaSil
 7. ayyy çok güzelmiş yazıda bayağı uzunmuş bitirene kadar canım çıktı :)

  YanıtlaSil
 8. Yasemin'cim çok teşekkürler canım,inşş kızında Afra Hatun gibi gerçek imanlılardan olur..


  teşekkür ederim meleklerim ve ben,ama o yazılanları ben kaleme almadım maalesef:S
  afra hatunu ,hz.havle yi ,hz. sümeyyeyi araştırınca çıktılar karşıma zaten yinede teşekkür ederim..


  ayşecimmmm zannetmiyorum ben afra hatun gibi olabileceğimizi:S

  tabiki yazarım hatta hemen gidiyorum yazamayaa..


  Rümeysacım senin yaşında belki sıkıcı gelebilir ama okumakta fayda var sahabeler biizm için çok önemli kişiler..okuduğun için yinede çok saol cnaım...

  YanıtlaSil
 9. Maşallah maşallah. Bayıldım bu valse ve yakışıklı dansçıya. Ayrıca da küçük yeğenine de maşallah kocaman.

  Yazın da çok güzel olmuş gerçekten. O kadınlardaki sabır, ve metanetin bir küçücük parçasından bize de bulaşsa.

  Emeğine, ellerine sağlık canım.

  YanıtlaSil
 10. Mukocum en kia zamanda cevaplayacagim sorunu canim, cok öptüm..

  YanıtlaSil
 11. teşekkürler incegül,okadar sabırlı olamıyoruz maalesef :S


  tamma narişcimm bekliyecemmmmm..

  YanıtlaSil
 12. yazını soluksuz okudum yazın ve seçtiğin kadınlar gerçekden etkilenilecek kadınlar gösterinizde çok güzelmiş tebrik ederim sevgiler ablacığım

  YanıtlaSil
 13. hanım sahabelerin hepsinin hikayesi başlı başına ibret tablosu..

  teşekkür ederimm canımmm..

  YanıtlaSil
 14. Muko'cum çok güzel oynamış çocuklar maşalllah.Allah nazarlardan saklasın.Yazın müthiş canım saol bizimla paylaştığın için. Sahabe hanımlarından öğreneceğimiz ve çıkaracağımız dersler çok.
  Bir ara gmailine bak. Sevgiler selamlar...

  YanıtlaSil
 15. Ömer'in dansı da güzel ama ardından yazıyı okuyunca insan daha çok hanımsahabilerin etkisinde kalıyor.Allah razı olsun hatırlattığın için

  YanıtlaSil
 16. ömerin gösterisi çok güzeldi.tebrik ederim.ayrıca yazın için de seni tebrik ederim canım.güzel bir paylaşım olmuş.sevgiler...

  YanıtlaSil
 17. Mihribancım çok teşekkürler canım...

  Gül Allah cümlemizden razı olsun..

  damlasakzılı kurabiyem çok teşekkürler...

  YanıtlaSil
 18. Merhaba
  Sana ve tüm sevdiklerine harika bir hafta diliyorum.
  Sevgiler…

  YanıtlaSil
 19. mukocum oğluşun pek bi güzel dans etti maşallah....

  dans bitince içeri kaçtı kızıda kaçırdı hihi...

  canım benim....üç sahabe kadını öyle güzel anlatmışsınki bizde sayende onların hayatları hakkında bilgi sahibi olduk..teşekkürler canım benim....

  YanıtlaSil
 20. Fast food kültürüne inat tabakta lezzetler,teşekkürler aynı dilekler senin içinde geçerli ve hoşgeldin bloguma..


  Disalcim saol canım ehehee erkek adam ya ::P

  YanıtlaSil
 21. Muko'cuğum,
  Ömer'in gösterisini çok beğendim.Ben de bizim kızınkini çekmiştim ama çok sallanmış ve güzel çıkmamış maalesef :-(( Mimin konusu da çok güzelmiş ve sen de çok güzel anlatmışsın.Emeğine sağlık canım.Sevgiler

  YanıtlaSil
 22. merhaba canım,

  video görüntüleri süper..kocaman bi maşallah diyelim öncelikle..

  Miminin konusu ve yazı harika çok güzel anlatılmışş..tebrikler..

  sevgiler...

  YanıtlaSil
 23. Hülyacım çok teşekkürler canım..

  Şirinn çok çok saolll..

  YanıtlaSil
 24. yazın çok güzel zevkle okudum.

  bu değerli insanları okumak çok mutlu etti beni...

  ömerin valsi de muhteşemdi,çok tatlı bu çocuk valla öpüyorum,sevgileeer...

  YanıtlaSil
 25. ne güzel siyapcım mutlu edebildimse..

  çok teşekkürlerrrrr ee kimin oğlu diyesim geldi hehehehe:D

  YanıtlaSil
 26. gülücüklerimbenim20 Mayıs 2008 11:54

  Çocukların resminden kıyafetlerinin güzelliğinden gösterilerinin de harika olacağı belliydi. Ben bayıldım doğrusu çok da merak ediyordum zaten, teşekkürler
  Ayrıca yazıların bize unutulan değerlerimizi hatırlattı. Sabır ve tevekkül. Allah herkese nasip etsin Bir kez daha teşekkürler

  YanıtlaSil
 27. izlediğin için ben teşekkür ederimm canım,güzel yorumun içinde tabiki...

  YanıtlaSil
 28. Bu yorumu yazip yazmama konusunda cok tereddut ettim, acaba yanlis anlasilir ve kalp kirikligina sebep olur muyum diye. Ama takip edebildigim kadariyla cok akli basinda ve ileri goruslu bir hanimsiniz. Ve insaallah beni yanlis anlayip kirilmazsiniz.

  Hem 23 Nisan'a hem de 19 Mayis'a sonsuz saygim var. Her ikisi de bizi biz yapan tarihi surecin en onemli kilometre taslarindan. Bu tasli yolu sabir ve fedakarlikla orup bize bu gunleri miras birakanlari rahmetle aniyorum. Ama bu gunleri kutlama bahanesiyle cocuklarin ve genclerin bu tur gosterilerde kullanilmasi bana oteden beri cok itici geliyor. O cocuklar, belki de kendilerine kalsa, asla dahil olmayacaklari bence son derece yapmacik ve onlara aslinda pek de birsey katmayan gosterilerde vitrin malzemesi haline getiriliyorlar. Eger amac cocuk bayrami kutlamaksa, bence salincagindan atli karincasina, onlarin kendi dogal hallerinde sabahtan aksama oynayip yiyip icebilecekleri organizasyonlar yapilsa, minik zeka oyunlarina katilmalari tesvik edilse, onlarin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelisimleri icin daha faydali olmaz mi? Ya da genclik bayrami adi altinda, binlerce genc stadyumlara hapsedilip, devlet erkaninin ve de onca insanin onunde palyaco edilmese. Bilemiyorum, belki ben cok marjinalim ama cidden sanki buyuklerin dunyasinda, cocuklara ve genclere yonelik bir taassup gibi geliyor butun bu gosteriler.

  Son olarak, bu yorum asla sizin miniginizin gosterisine yonelik bir tepki degil. Genel bir tespitimi, beni yanlis anlamayacaginiza olan inancimla, ve butun iyi niyetimle paylasmak istedim sadece.

  Sevgiler,
  Ayse Sule

  YanıtlaSil
 29. Yazılarınızı zevkle, severek okudum çok güzeldi.Ama ÖMER'İN hakkını yememek lazım o zaten süperrr...

  YanıtlaSil
 30. canım izledim videolarını bıcırıkların,harikalar ya ömerim zaten süperde aysimada müthiş oynamış valla :)
  Allah bahtlarını güzel yazsın inş.
  mimlemişsin canım beni cevapladım bende bilgine güzelim :)

  YanıtlaSil
 31. Allah razı olsun muko..

  YanıtlaSil
 32. Ayşe şule hiç kırılmadım ve kırlımamda ayrıca herkes aynı düşünce de olacak diye bir kural yok zaten:)

  Düzen böyle konulmuş ilköğretim çağındakiler 23 nisanda, gençlerde 19 mayısda bir şekilde öyle veya böyle kutluyorlar işte,elden bişey gelmiyor maalesef..  Fatma,selommmmmmmm ayçaa çok teşekkürler,Allah sizdende razı olsun..

  YanıtlaSil